Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines for Management of Cardiovascular Diseases in Patients on Chronic Hemodialysis

Hideki Hirakata, Kosaku Nitta, Masaaki Inaba, Tetsuo Shoji, Hideki Fujii, Shuzo Kobayashi, Kaoru Tabei, Nobuhiko Joki, Hiroki Hase, Masato Nishimura, Shigeyuki Ozaki, Yuji Ikari, Yoshitaka Kumada, Kazuhiko Tsuruya, Shouichi Fujimoto, Tohru Inoue, Hiroyoshi Yokoi, Sumio Hirata, Kazuaki Shimamoto, Kiyotaka KugiyamaTakashi Akiba, Kunitoshi Iseki, Yoshiharu Tsubakihara, Tadashi Tomo, Tadao Akizawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines for Management of Cardiovascular Diseases in Patients on Chronic Hemodialysis'. Together they form a unique fingerprint.