JCS 2016 guideline on diagnosis and treatment of cardiac sarcoidosis ― digest version ―

Fumio Terasaki, Arata Azuma, Toshihisa Anzai, Nobukazu Ishizaka, Yoshio Ishida, Mitsuaki Isobe, Takayuki Inomata, Hatsue Ishibashi-Ueda, Yoshinobu Eishi, Masafumi Kitakaze, Kengo Kusano, Yasushi Sakata, Noriharu Shijubo, Akihito Tsuchida, Hiroyuki Tsutsui, Takatomo Nakajima, Satoshi Nakatani, Taiko Horii, Yoshikazu Yazaki, Etsuro YamaguchiTetsuo Yamaguchi, Tomomi Ide, Hideo Okamura, Yasuchika Kato, Masahiko Goya, Mamoru Sakakibara, Kyoko Soejima, Toshiyuki Nagai, Hiroshi Nakamura, Takashi Noda, Takuya Hasegawa, Hideaki Morita, Tohru Ohe, Yasuki Kihara, Yoshihiko Saito, Yukihiko Sugiyama, Shin ichiro Morimoto, Akira Yamashina

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'JCS 2016 guideline on diagnosis and treatment of cardiac sarcoidosis ― digest version ―'. Together they form a unique fingerprint.