Lingual alveolar soft part sarcoma responsive to pazopanib: A case report

Tomoyasu Yoshihiro, Kenji Tsuchihashi, Kenta Nio, Shuji Arita, Takafumi Nakano, Ryuji Yasumatsu, Rina Jiroumaru, Hiroshi Ariyama, Hitoshi Kusaba, Yoshinao Oda, Koichi Akashi, Eishi Baba

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Lingual alveolar soft part sarcoma responsive to pazopanib: A case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences