Living donor liver transplantation for fulminant hepatic failure--medical treatment organization in Kyushu University

Taketoshi Suehiro, Mitsuo Shimada, Keiji Kishikawa, Yuji Soejima, Tomoharu Yoshizumi, Yoshihiko Maehara, Rie Nakao, Kazuhiro Hayashida, Makoto Nakamuta, Hiroshi Honda, Kazuo Irita, Kenji Kodama, Shoichi Inaba, Takuro Taniyama

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Living donor liver transplantation for fulminant hepatic failure--medical treatment organization in Kyushu University'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences