Loss of mammalian Sprouty2 leads to enteric neuronal hyperplasia and esophageal achalasia

Takaharu Taketomi, Daigo Yoshiga, Koji Taniguchi, Takashi Kobayashi, Atsushi Nonami, Reiko Kato, Mika Sasaki, Atsuo Sasaki, Hitoshi Ishibashi, Maiko Moriyama, Kei Ichiro Nakamura, Junji Nishimura, Akihiko Yoshimura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

107 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss of mammalian Sprouty2 leads to enteric neuronal hyperplasia and esophageal achalasia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences