Molecular analysis of fungal populations in patients with oral candidiasis using next-generation sequencing

Yumi Imabayashi, Masafumi Moriyama, Toru Takeshita, Shinsuke Ieda, Jun Nosuke Hayashida, Akihiko Tanaka, Takashi Maehara, Sachiko Furukawa, Miho Ohta, Keigo Kubota, Masaki Yamauchi, Noriko Ishiguro, Yoshihisa Yamashita, Seiji Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular analysis of fungal populations in patients with oral candidiasis using next-generation sequencing'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences