Molecular-optic modulator

Kazuki Ihara, Chihiro Eshima, Shin Ichi Zaitsu, Singo Kamitomo, Kenji Shinzen, Yasuyuki Hirakawa, Totaro Imasaka

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    16 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Molecular-optic modulator'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy