Morphologic response to chemotherapy containing bevacizumab in patients with colorectal liver metastases: A post hoc analysis of the WJOG4407G phase III study

Ayumu Hosokawa, Kentaro Yamazaki, Chu Matsuda, Shinya Ueda, Hitoshi Kusaba, Shu Okamura, Masahiro Tsuda, Takao Tamura, Katsunori Shinozaki, Takahiro Tsushima, Takashi Tsuda, Tsuyoshi Shirakawa, Haruhiro Yamashita, Satoshi Morita, Shuichi Hironaka, Kei Muro

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Morphologic response to chemotherapy containing bevacizumab in patients with colorectal liver metastases: A post hoc analysis of the WJOG4407G phase III study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences