Multiplex genomic profiling of non-small cell lung cancers from the LETS phase III trial of first-line S-1/carboplatin versus paclitaxel/carboplatin: Results of a West Japan Oncology Group study

Isamu Okamoto, Kazuko Sakai, Satoshi Morita, Hiroshige Yoshioka, Hiroyasu Kaneda, Koji Takeda, Tomonori Hirashima, Yoshihito Kogure, Tatsuo Kimura, Toshiaki Takahashi, Shinji Atagi, Takashi Seto, Toshiyuki Sawa, Masashi Yamamoto, Miyako Satouchi, Motoyasu Okuno, Seisuke Nagase, Koichi Takayama, Keisuke Tomii, Tadashi MaedaSatoshi Oizumi, Shinji Fujii, Yusaku Akashi, Kazumi Nishino, Noriyuki Ebi, Kazuhiko Nakagawa, Yoichi Nakanishi, Kazuto Nishio

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Multiplex genomic profiling of non-small cell lung cancers from the LETS phase III trial of first-line S-1/carboplatin versus paclitaxel/carboplatin: Results of a West Japan Oncology Group study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science