NDRG1/Cap43/Drg-1 may predict tumor angiogenesis and poor outcome in patients with lung cancer

Koichi Azuma, Akihiko Kawahara, Satoshi Hattori, Tomoki Taira, Junji Tsurutani, Kosuke Watari, Tomohiro Shibata, Yuichi Murakami, Shinzo Takamori, Mayumi Ono, Hiroto Izumi, Masayoshi Kage, Takashi Yanagawa, Kazuhiko Nakagawa, Tomoaki Hoshino, Michihiko Kuwano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'NDRG1/Cap43/Drg-1 may predict tumor angiogenesis and poor outcome in patients with lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences