Oceanic fronts and jets around Japan: A review

Shinichiro Kida, Humio Mitsudera, Shigeru Aoki, Xinyu Guo, Shin Ichi Ito, Fumiaki Kobashi, Nobumasa Komori, Atsushi Kubokawa, Toru Miyama, Ryosuke Morie, Hisashi Nakamura, Tomohiro Nakamura, Hideyuki Nakano, Hajime Nishigaki, Masami Nonaka, Hideharu Sasaki, Yoshi N. Sasaki, Toshio Suga, Shusaku Sugimoto, Bunmei TaguchiKoutarou Takaya, Tomoki Tozuka, Hiroyuki Tsujino, Norihisa Usui

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Oceanic fronts and jets around Japan: A review'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences