Oncofetal protein, IMP-3, a potential marker for prediction of postoperative peritoneal dissemination in gastric adenocarcinoma

Kaoru Okada, Yoshiyuki Fujiwara, Yurika Nakamura, Shuji Takiguchi, Kiyokazu Nakajima, Hiroshi Miyata, Makoto Yamasaki, Yukinori Kurokawa, Tsuyoshi Takahashi, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Oncofetal protein, IMP-3, a potential marker for prediction of postoperative peritoneal dissemination in gastric adenocarcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences