PD-1+ TIM-3+ T cells in malignant ascites predict prognosis of gastrointestinal cancer

Michitaka Nakano, Mamoru Ito, Risa Tanaka, Kyoko Yamaguchi, Hiroshi Ariyama, Kenji Mitsugi, Tomoyasu Yoshihiro, Hirofumi Ohmura, Nobuhiro Tsuruta, Fumiyasu Hanamura, Kosuke Sagara, Yuta Okumura, Kenta Nio, Kenji Tsuchihashi, Shuji Arita, Hitoshi Kusaba, Koichi Akashi, Eishi Baba

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'PD-1+ TIM-3+ T cells in malignant ascites predict prognosis of gastrointestinal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences