Percutaneous balloon mitral valvuloplasty: a review.

Masakiyo Nobuyoshi, Takeshi Arita, Shin ichi Shirai, Naoya Hamasaki, Hiroyoshi Yokoi, Masashi Iwabuchi, Hitoshi Yasumoto, Hideyuki Nosaka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

86 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Percutaneous balloon mitral valvuloplasty: a review.'. Together they form a unique fingerprint.