Physical activity and colorectal cancer: The fukuoka colorectal cancer study

Kayoko Isomura, Suminori Kono, Malcolm A. Moore, Kengo Toyomura, June Nagano, Tetsuya Mizoue, Ryuichi Mibu, Masao Tanaka, Yoshihiro Kakeji, Yoshihiko Maehara, Takeshi Okamura, Koji Ikejiri, Kitaroh Futami, Yohichi Yasunami, Takafumi Maekawa, Kenji Takenaka, Hitoshi Ichimiya, Nobutoshi Imaizumi

Research output: Contribution to journalArticle

52 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Physical activity and colorectal cancer: The fukuoka colorectal cancer study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences