PKM1 Confers Metabolic Advantages and Promotes Cell-Autonomous Tumor Cell Growth

Mami Morita, Taku Sato, Miyuki Nomura, Yoshimi Sakamoto, Yui Inoue, Ryota Tanaka, Shigemi Ito, Koreyuki Kurosawa, Kazunori Yamaguchi, Yuki Sugiura, Hiroshi Takizaki, Yoji Yamashita, Ryuichi Katakura, Ikuro Sato, Masaaki Kawai, Yoshinori Okada, Hitomi Watanabe, Gen Kondoh, Shoko Matsumoto, Ayako KishimotoMiki Obata, Masaki Matsumoto, Tatsuro Fukuhara, Hozumi Motohashi, Makoto Suematsu, Masaaki Komatsu, Keiichi I. Nakayama, Toshio Watanabe, Tomoyoshi Soga, Hiroshi Shima, Makoto Maemondo, Nobuhiro Tanuma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

81 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'PKM1 Confers Metabolic Advantages and Promotes Cell-Autonomous Tumor Cell Growth'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology