Platelet-derived growth factor receptor regulates salivary gland morphogenesis via fibroblast growth factor expression

Shinya Yamamoto, Emiko Fukumoto, Keigo Yoshizaki, Tsutomu Iwamoto, Aya Yamada, Kojiro Tanaka, Hiroharu Suzuki, Shizuko Aizawa, Makiko Arakaki, Kenji Yuasa, Kyoko Oka, Yang Chai, Kazuaki Nonaka, Satoshi Fukumoto

Research output: Contribution to journalArticle

41 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Platelet-derived growth factor receptor regulates salivary gland morphogenesis via fibroblast growth factor expression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds