Polarizations for proton knockout reactions from s1/2 orbits at 1 GeV

V. A. Andreev, M. N. Andronenko, G. M. Amalsky, S. L. Belostotski, O. A. Domchenkov, O. Ya Fedorov, K. Hatanaka, A. A. Izotov, A. A. Jgoun, J. Kamiya, A. Yu Kisselev, M. A. Kopytin, O. V. Miklukho, Yu G. Naryshkin, T. Noro, E. Obayashi, A. N. Prokofiev, D. A. Prokofiev, H. Sakaguchi, V. V. SulimovA. V. Shvedchikov, H. Takeda, S. I. Trush, V. V. Vikhrov, T. Wakasa, Y. Yasuda, H. P. Yoshida, A. Zhdanov

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polarizations for proton knockout reactions from s1/2 orbits at 1 GeV'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy