Possible function of salivary gland epithelial cells as nonprofessional antigen-presenting cells in the development of Sjögren's syndrome

Shizuka Tsunawaki, Seiji Nakamura, Yukiko Ohyama, Masanori Sasaki, Akiko Ikebe-Hiroki, Akimitsu Hiraki, Tsutomu Kadena, Eiji Kawamura, Wataru Kumamaru, Masanori Shinohara, Kanemitsu Shirasuna

Research output: Contribution to journalArticle

65 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Possible function of salivary gland epithelial cells as nonprofessional antigen-presenting cells in the development of Sjögren's syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences