Potentiation of NMDA receptor-mediated synaptic responses by microglia

Shigeki Moriguchi, Yoshito Mizoguchi, Yoshiro Tomimatsu, Yoshinori Hayashi, Tomoko Kadowaki, Yoshifumi Kagamiishi, Nobuo Katsube, Kenji Yamamoto, Kazuhide Inoue, Shigenori Watanabe, Junichi Nabekura, Hiroshi Nakanishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Potentiation of NMDA receptor-mediated synaptic responses by microglia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences