Preferential replication dependent mutagenesis in the lagging DNA strand in Escherichia coli

Toshio Iwaki, Akira Kawamura, Yoshizumi Ishino, Kyoko Kohno, Yasunobu Kano, Naoki Goshima, Masaki Yara, Mitsuru Furusawa, Hirofumi Doi, Fumio Imamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preferential replication dependent mutagenesis in the lagging DNA strand in Escherichia coli'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences