Prognostic impact of 8-hydroxy-deoxyguanosine and its repair enzyme 8-hydroxy-deoxyguanosine DNA glycosylase in hepatocellular carcinoma

Kyohei Yugawa, Shinji Itoh, Tomoharu Yoshizumi, Shohei Yoshiya, Kazuki Takeishi, Takeo Toshima, Noboru Harada, Toru Ikegami, Kenichi Kohashi, Yoshinao Oda, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prognostic impact of 8-hydroxy-deoxyguanosine and its repair enzyme 8-hydroxy-deoxyguanosine DNA glycosylase in hepatocellular carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences