Proliferative regulation in the cornea and lens

Kazuhiko Yoshida, Takayuki Harada, Chikako Harada, Satoru Kase, Hiromi Ikeda, Masaharu Sakai, Shinzo Nishi, Junko Imaki, Keiko Nakayama, Hiroyasu Nagahama, Keiichi Nakayama, Shigeaki Ohno

Research output: Contribution to journalReview article

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Proliferative regulation in the cornea and lens'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences