Propensity Score Analysis of Regorafenib Versus Trifluridine/Tipiracil in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Refractory to Standard Chemotherapy (REGOTAS): A Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum Multicenter Observational Study

Toshikazu Moriwaki, Shota Fukuoka, Hiroya Taniguchi, Atsuo Takashima, Yusuke Kumekawa, Takeshi Kajiwara, Kentaro Yamazaki, Taito Esaki, Chinatsu Makiyama, Tadamichi Denda, Hironaga Satake, Takeshi Suto, Naotoshi Sugimoto, Masanobu Enomoto, Toshiaki Ishikawa, Tomomi Kashiwada, Masahiko Sugiyama, Yoshito Komatsu, Hiroyuki Okuyama, Eishi BabaDaisuke Sakai, Tomoki Watanabe, Takao Tamura, Kimihiro Yamashita, Masahiko Gosho, Yasuhiro Shimada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Propensity Score Analysis of Regorafenib Versus Trifluridine/Tipiracil in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Refractory to Standard Chemotherapy (REGOTAS): A Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum Multicenter Observational Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences