Radiologically identified molar invasion into pelvic arteriovenous shunts

Tsuyoshi Tajima, Hiroshi Honda, Toshiro Kuroiwa, Kengo Yoshimitsu, Hiroyuki Irie, Hitoshi Aibe, Yasuyuki Fujita, Kunihiro Sakai, Kazuya Ariyoshi, Kouji Masuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Radiologically identified molar invasion into pelvic arteriovenous shunts'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences