Randomized phase III study comparing gefitinib with erlotinib in patients with previously treated advanced lung adenocarcinoma: WJOG 5108L

Yoshiko Urata, Nobuyuki Katakami, Satoshi Morita, Reiko Kaji, Hiroshige Yoshioka, Takashi Seto, Miyako Satouchi, Yasuo Iwamoto, Masashi Kanehara, Daichi Fujimoto, Norihiko Ikeda, Haruyasu Murakami, Haruko Daga, Tetsuya Oguri, Isao Goto, Fumio Imamura, Shunichi Sugawara, Hideo Saka, Naoyuki Nogami, Shunichi NegoroKazuhiko Nakagawa, Yoichi Nakanishi

Research output: Contribution to journalArticle

77 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Randomized phase III study comparing gefitinib with erlotinib in patients with previously treated advanced lung adenocarcinoma: WJOG 5108L'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences