Real-world effectiveness and safety of nivolumab in patients with non-small cell lung cancer: A multicenter retrospective observational study in Japan

Ryo Morita, Kyoichi Okishio, Junichi Shimizu, Haruhiro Saito, Hiroshi Sakai, Young Hak Kim, Osamu Hataji, Makiko Yomota, Makoto Nishio, Keisuke Aoe, Osamu Kanai, Toru Kumagai, Kayoko Kibata, Hiroaki Tsukamoto, Satoshi Oizumi, Daichi Fujimoto, Hiroshi Tanaka, Keiko Mizuno, Takeshi Masuda, Toshiyuki KozukiTakashi Haku, Hiroyuki Suzuki, Isamu Okamoto, Hirotoshi Hoshiyama, Junya Ueda, Yuichiro Ohe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Real-world effectiveness and safety of nivolumab in patients with non-small cell lung cancer: A multicenter retrospective observational study in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences