Recommended reference method for total cholesterol measurement in serum

Yuzo Kayamori, Yoshitaka Morishita, Hiroyuki Matsumoto, Naomichi Okitsu, Senji Kizawa, Satoshi Maeda, Shiori Masuda, Takanori Yoshida, Masato Nasu, Masao Umemoto, Yoshiaki Katayama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recommended reference method for total cholesterol measurement in serum'. Together they form a unique fingerprint.