Recurrent de novo MAPK8IP3 variants cause neurological phenotypes

Shinya Iwasawa, Kumiko Yanagi, Atsuo Kikuchi, Yasuko Kobayashi, Kazuhiro Haginoya, Hiroshi Matsumoto, Kenji Kurosawa, Masayuki Ochiai, Yasunari Sakai, Atsushi Fujita, Noriko Miyake, Tetsuya Niihori, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Shigeaki Nonoyama, Shouichi Ohga, Hiroshi Kawame, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Naomichi MatsumotoTadashi Kaname, Yoichi Matsubara, Wataru Shoji, Shigeo Kure

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recurrent de novo MAPK8IP3 variants cause neurological phenotypes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences