Relationship between platelet aggregation and stroke risk after percutaneous coronary intervention: a PENDULUM analysis

Yuji Matsumaru, Takanari Kitazono, Kazushige Kadota, Koichi Nakao, Yoshihisa Nakagawa, Junya Shite, Hiroyoshi Yokoi, Ken Kozuma, Kengo Tanabe, Takashi Akasaka, Toshiro Shinke, Takafumi Ueno, Atsushi Hirayama, Shiro Uemura, Takeshi Kuroda, Atsushi Takita, Atsushi Harada, Raisuke Iijima, Yoshitaka Murakami, Shigeru SaitoMasato Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Relationship between platelet aggregation and stroke risk after percutaneous coronary intervention: a PENDULUM analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience