Remission of autoimmune neutropenia after development of Kawasaki disease

Seigo Okada, Shunji Hasegawa, Yasuo Suzuki, Takuya Ichimura, Hidenobu Kaneyasu, Maiko Shimomura, Midori Wakabayashi-Takahara, Kazuhiro Nakamura, Masao Kobayashi, Shouichi Ohga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Remission of autoimmune neutropenia after development of Kawasaki disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences