Reprogramming of mouse and human cells to pluripotency using mature microRNAs

Norikatsu Miyoshi, Hideshi Ishii, Hiroaki Nagano, Naotsugu Haraguchi, Dyah Laksmi Dewi, Yoshihiro Kano, Shinpei Nishikawa, Masahiro Tanemura, Koshi Mimori, Fumiaki Tanaka, Toshiyuki Saito, Junichi Nishimura, Ichiro Takemasa, Tsunekazu Mizushima, Masataka Ikeda, Hirofumi Yamamoto, Mitsugu Sekimoto, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

554 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reprogramming of mouse and human cells to pluripotency using mature microRNAs'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences