Response to letter regarding article, "Incidence and clinical impact of stent fracture after everolimus-eluting stent implantation"

Shoichi Kuramitsu, Masashi Iwabuchi, Takenori Domei, Makoto Hyodo, Kyohei Yamaji, Yoshimitsu Soga, Takeshi Arita, Shinichi Shirai, Katsuhiro Kondo, Kenji Ando, Koyu Sakai, Masahiko Goya, Hiroyoshi Yokoi, Hideyuki Nosaka, Masakiyo Nobuyoshi, Takuya Haraguchi, Ayumu Nagae, Yoshitaka Takabatake, Fumitoshi Toyota, Shinjo Sonoda

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Response to letter regarding article, "Incidence and clinical impact of stent fracture after everolimus-eluting stent implantation"'. Together they form a unique fingerprint.