Role of climatic factors in the incidence of Takotsubo syndrome: A nationwide study from 2012 to 2016

Koshiro Kanaoka, Satoshi Okayama, Satoshi Terasaki, Tomoya Nakano, Masanobu Ishii, Michikazu Nakai, Kenji Onoue, Kunihiro Nishimura, Satoshi Yasuda, Kenichi Tsujita, Rika Kawakami, Yoshihiro Miyamoto, Hiroyuki Tsutsui, Issei Komuro, Hisao Ogawa, Yoshihiko Saito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of climatic factors in the incidence of Takotsubo syndrome: A nationwide study from 2012 to 2016'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences