Role of Predictive Value of the Modified Glasgow Prognostic Score for Later-line Chemotherapy in Patients With Metastatic Colorectal Cancer

Kenji Tsuchihashi, Mamoru Ito, Toshikazu Moriwaki, Shota Fukuoka, Hiroya Taniguchi, Atsuo Takashima, Yosuke Kumekawa, Takeshi Kajiwara, Kentaro Yamazaki, Taito Esaki, Akitaka Makiyama, Tadamichi Denda, Hironaga Satake, Takeshi Suto, Naotoshi Sugimoto, Kenji Katsumata, Toshiaki Ishikawa, Tomomi Kashiwada, Eiji Oki, Yoshito KomatsuHiroyuki Okuyama, Daisuke Sakai, Hideki Ueno, Takao Tamura, Kimihiro Yamashita, Junji Kishimoto, Yasuhiro Shimada, Eishi Baba

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of Predictive Value of the Modified Glasgow Prognostic Score for Later-line Chemotherapy in Patients With Metastatic Colorectal Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences