Role of prehypertension in the development of coronary atherosclerosis in Japan

Masakazu Washio, Shoji Tokunaga, Kouichi Yoshimasu, Hiroko Kodama, Ying Liu, Shizuka Sasazuki, Keitaro Tanaka, Suminori Kono, Masahiro Mohri, Akira Takeshita, Kikuo Arakawa, Munehito Ideishi, Takanobu Nii, Kazuyuki Shirai, Hidekazu Arai, Yoshitaka Doi, Tomoki Kawano, Osamu Nakagaki, Kazuyuki Takada, Koji HiyamutaSamon Koyanagi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of prehypertension in the development of coronary atherosclerosis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences