Rubicon inhibits autophagy and accelerates hepatocyte apoptosis and lipid accumulation in nonalcoholic fatty liver disease in mice

Satoshi Tanaka, Hayato Hikita, Tomohide Tatsumi, Ryotaro Sakamori, Yasutoshi Nozaki, Sadatsugu Sakane, Yuto Shiode, Tasuku Nakabori, Yoshinobu Saito, Naoki Hiramatsu, Keisuke Tabata, Tsuyoshi Kawabata, Maho Hamasaki, Hidetoshi Eguchi, Hiroaki Nagano, Tamotsu Yoshimori, Tetsuo Takehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

121 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rubicon inhibits autophagy and accelerates hepatocyte apoptosis and lipid accumulation in nonalcoholic fatty liver disease in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences