Second hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma achieved sustained virological response to interferon therapy for hepatitis C

Eiji Tsujita, Yo Ichi Yamashita, Kazuki Takeishi, Takashi Maeda, Shin Ichiro Takaki, Nanti Mori, Yasuyuki Aisaka, Yoshinari Furukawa, Ken Shirabe, Teruyoshi Ishida, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Second hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma achieved sustained virological response to interferon therapy for hepatitis C'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences