Segmental isotope labeling for protein NMR using peptide splicing

Toshio Yamazaki, Takanori Otomo, Natsuko Oda, Yoshimasa Kyogoku, Koichi Uegaki, Nobutoshi Ito, Yoshizumi Ishino, Haruki Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

191 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Segmental isotope labeling for protein NMR using peptide splicing'. Together they form a unique fingerprint.