Serum heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF) as a biomarker for primary ovarian cancer

Kohei Miyata, Fusanori Yotsumoto, Satoshi Fukagawa, Chihiro Kiyoshima, Nam Sung Ouk, Daichi Urushiyama, Tomohiro Ito, Takahiro Katsuda, Masamitsu Kurakazu, Ryota Araki, Ayako Sanui, Daisuke Miyahara, Masaharu Murata, Kyoko Shirota, Hiroshi Yagi, Tadao Takono, Kiyoko Kato, Nobuo Yaegashi, Kohei Akazawa, Masahide KurokiShin'ichiro Yasunaga, Shingo Miyamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF) as a biomarker for primary ovarian cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology