Sex differences in impact of coronary artery calcification to predict coronary artery disease

Yoko M. Nakao, Yoshihiro Miyamoto, Masahiro Higashi, Teruo Noguchi, Mitsuru Ohishi, Isao Kubota, Hiroyuki Tsutsui, Tomohiro Kawasaki, Yutaka Furukawa, Michihiro Yoshimura, Hideaki Morita, Kunihiro Nishimura, Akiko Kada, Yoichi Goto, Tomonori Okamura, Chuwa Tei, Hitonobu Tomoike, Hiroaki Naito, Satoshi Yasuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sex differences in impact of coronary artery calcification to predict coronary artery disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences