Sex differences in short-term outcomes after acute ischemic stroke: The fukuoka stroke registry

Fumi Irie, Masahiro Kamouchi, Jun Hata, Ryu Matsuo, Yoshinobu Wakisaka, Junya Kuroda, Tetsuro Ago, Takanari Kitazono, Takao Ishitsuka, Shigeru Fujimoto, Setsuro Ibayashi, Kenji Kusuda, Shuji Arakawa, Kinya Tamaki, Seizo Sadoshima, Katsumi Irie, Kenichiro Fujii, Yasushi Okada, Masahiro Yasaka, Tetsuhiko NagaoHiroaki Ooboshi, Tsuyoshi Omae, Kazunori Toyoda, Hiroshi Nakane, Hiroshi Sugimori, Kenji Fukuda, Yoshihisa Fukushima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sex differences in short-term outcomes after acute ischemic stroke: The fukuoka stroke registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences