Shorter sleep duration and better sleep quality are associated with greater tissue density in the brain

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Ryoichi Yokoyama, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Atsushi Sekiguchi, Kunio Iizuka, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Carlos Makoto Miyauchi, Takamitsu Shinada, Kohei Sakaki, Takayuki Nozawa, Shigeyuki Ikeda, Susumu Yokota, Magistro Daniele, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Shorter sleep duration and better sleep quality are associated with greater tissue density in the brain'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences