Single-incision laparoscopic colectomy for ascending colon tumor with relapsing polychondritis

Ryugo Teranishi, Norikatsu Miyoshi, Kansuke Kido, Masayuki Nishide, Shiki Fujino, Takayuki Ogino, Hidekazu Takahashi, Mamoru Uemura, Chu Matsuda, Tsunekazu Mizusima, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Single-incision laparoscopic colectomy for ascending colon tumor with relapsing polychondritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences