Some Gammaproteobacteria are enriched within CD14+ macrophages from intestinal lamina propria of Crohn’s disease patients versus mucus

Yuki Sekido, Junichi Nishimura, Kazuhiro Nakano, Takeaki Osu, Cheryl Emiliane T. Chow, Hiroshi Matsuno, Takayuki Ogino, Shiki Fujino, Norikatsu Miyoshi, Hidekazu Takahashi, Mamoru Uemura, Chu Matsuda, Hisako Kayama, Masaki Mori, Yuichiro Doki, Kiyoshi Takeda, Motoi Uchino, Hiroki Ikeuchi, Tsunekazu Mizushima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Some Gammaproteobacteria are enriched within CD14<sup>+</sup> macrophages from intestinal lamina propria of Crohn’s disease patients versus mucus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences