Spontaneous pneumothorax after stereotactic radiotherapy for non-small-cell lung cancer

Kayoko Ohnishi, Yoshiyuki Shioyama, Satoshi Nomoto, Tomonari Sasaki, Saiji Ohga, Tadamasa Yoshitake, Takashi Toba, Kazushige Atsumi, Takehiro Shiinoki, Hiromi Terashima, Hiroshi Honda

Research output: Contribution to journalArticle

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Spontaneous pneumothorax after stereotactic radiotherapy for non-small-cell lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences