Spontaneous regression of breast cancer with axillary lymph node metastasis: A case report and review of literature

Eriko Tokunaga, Shinji Okano, Yuichiro Nakashima, Nami Yamashita, Kimihiro Tanaka, Sauri Akiyoshi, Kenji Taketani, Mitsunori Shirouzu, Hidetaka Yamamoto, Masaru Morita, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Spontaneous regression of breast cancer with axillary lymph node metastasis: A case report and review of literature'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences