Stereotactic body radiation therapy for primary lung cancers clinically diagnosed without pathological confirmation: a single-institution experience

Tadamasa Yoshitake, Katsumasa Nakamura, Yoshiyuki Shioyama, Tomonari Sasaki, Saiji Ohga, Makoto Shinoto, Kotaro Terashima, Kaori Asai, Keiji Matsumoto, Yoshio Matsuo, Shingo Baba, Hiroshi Honda

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Stereotactic body radiation therapy for primary lung cancers clinically diagnosed without pathological confirmation: a single-institution experience'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences