Successful Bridge Therapy with Initial Endovascular Repair for Arterioenteric Fistula Resulting from Pseudoaneurysm Rupture with Massive Gastrointestinal Hemorrhage after Pancreas Transplantation

Shun Kurose, Kentaro Inoue, Shinichiro Yoshino, Ken Nakayama, Sho Yamashita, Keiji Yoshiya, Ryosuke Yoshiga, Koichi Morisaki, Keizo Kaku, Yasuhiro Okabe, Tadashi Furuyama, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Successful Bridge Therapy with Initial Endovascular Repair for Arterioenteric Fistula Resulting from Pseudoaneurysm Rupture with Massive Gastrointestinal Hemorrhage after Pancreas Transplantation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry