Successful outcome with reduced-intensity condition regimen followed by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for relapsed or refractory anaplastic large-cell lymphoma

Reiji Fukano, Tetsuya Mori, Naoto Fujita, Ryoji Kobayashi, Tetsuo Mitsui, Koji Kato, Ritsuro Suzuki, Junji Suzumiya, Takahiro Fukuda, Motohiro Shindo, Nobuo Maseki, Tatsu Shimoyama, Keiko Okada, Masami Inoue, Jiro Inagaki, Yoshiko Hashii, Atsushi Sato, Ken Tabuchi

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Successful outcome with reduced-intensity condition regimen followed by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for relapsed or refractory anaplastic large-cell lymphoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences